Thursday, September 21, 2006

Franchising Milkfish, shrimp and crab production
Semi-intensive culture of Milkfish (Bangus)

Over the years, there has been a big steady demand for milkfish or bangus in the country. It has also been doing well in the international market with Philippine export of frozen or chilled bangus reaching over 526 metric tons or some P8.5 million annually. The following gives a good overview of how to manage your own fishponds using a site already developed.

Pag-aalaga ng Hipon (Shrimp)

Ayon sa pananaliksik ng Freshwater Fisheries Research Station, malaking potensyal ang pag-aalaga ng hipon sa palaisdaan. Ito ay madaling alagaan at nangangailangan lamang ng maliit na puhunan. Isa rin ito sa nangungunang ikinakalakal ng ating bansa sa dahilang ang hipon ay makikita sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at madali pang paramihin.

Shrimp Culture (English article) - A new and better technology to culture shrimps is being used by many enterprising shrimp farmers nowadays. Green water technology is a technique that cultures shrimps in water that is abundant in phytoplankton i.e. Chlorella, turning the water green hence, its name.
Pag-aalaga ng Alimango (Mudcrab)

Ang alimango o mudcrab ay itinuturing na isang mahalagang pagkain mula sa dagat . Mainam pagkakitaan ito dahil masarap ang lasa kaya mataas ang halaga sa merkado. Ang buntis na alimango o gravid o pregnant na maraming itlog at aligue ay iniluluwas sa ibang bansa tulad sa Hapon, Tsina, Honkong, at Taiwan. Continue reading.

For seminars and training:

Agri-Aqua Network International
(+63 02) 839-1772 / 839-1782 / 837-0023 / 837-0033
(+63 02) 839-1772
email: webmaster@aani.com.ph

For more information contact:

PCAMRD - Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development
Department of Science and Technology (DOST
Jamboree rd., Brgy. Timugan, Los BaƱos, Laguna
Tel. No.: (049) 536-5578, 536-5579, 536-1574
Telefax: (049) 536-1582
E-mail: pcamrd@laguna.net

PCAMRD Liaison Office
2nd Floor, Rm. 205 PTRI Bldg.
Gen. Santos Ave., Bicutan, Taguig, Metro Manila, Philippines
Telephone Number: (63 2) 837-2071 up to 82 local 2430

BFAR - Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
Arcadia Building
860 Quezon Avenue
1103 Quezon City, Philippines
Tel No. : +63(2)3725043
Fax No. : +63(2)3725048
Email : info@bfar.da.gov.ph

Related Links:

Agri Business

  • Back To Home Page
  • No comments: